VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

1ST THEMATIC PAPER OF THE “VISES” PROJECT

We are pleased to inform you of the publication of the 1st Thematic Paper of the VISES project.

The theme of this paper is "Observation of the Social and solidarity Economy towards new challenges - Analysis of the situation in the cross-border regions of Haut-de-France and Wallonia".

Conceived as a synthetic approach of nearly 10 years of observation of the social and solidarity economy at the cross-border scale, it traces the genesis of the observation and its main axes of development, before highlighting the perspectives of its deepening through the VISES project and the notion of "social impact".

 

We wish you a pleasant reading of this 1st Thematic Paper.

Ontwikkelen

Onderzoekers, vertegenwoordigers van SSE federaties en sociale ondernemingen werken samen om, binnen enkele maanden, een stappenplan te ontwikkelen om de maatschappelijke impact in kaart te brengen, te analyseren, te meten et te valoriseren.

Vertrekkende uit een analyse van bestaande initiatieven en vanuit een synthese van verschillende theorieën, zullen de partners samen een eerste stappenplan uitwerken.

Testen

Deze methodiek zal daarna, gedurende 2 jaren, binnen sociale ondernemingen getest worden. Tijdens het proces, zullen vergaderingen met de partners en bedrijven bijdragen tot de verfijning van de methodiek.

Verspreiden

Na dit experiment zullen de partners een korte vorming en begeleiding aanbieden aan andere bedrijven om de methodiek te verspreiden.

ONS SLEUTELPRINCIPE

  1. Zich aanpassen aan de wereld van ondernemingen
  2. Steunen op de bestaande sterktes
  3. Rekening houdend met de lokale en ondernemingsdiversiteit
  4. Luisteren naar de verwachtingen van de partners

HET VALORISEREN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

zet anderen aan tot actie en tot het anders ondernemen.
Dit leidt op zijn beurt tot:

  • draagvlak en betrokkenheid van alle betrokkenen bevorderen
  • de ontwikkeling van activiteiten
  • meer steun van publiek en privaatpartners
  • het bestaande constant in vraag te stellen om de maatschappelijke nut te optimaliseren
 
ConcertES

ConcertES is het overlegorgaan voor de organisaties uit de sociale economie. ConcertES verenigt zo 17 federaties uit de sociale economie die actief zijn in Wallonië en Brussel.

www.concertes.be

1