VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

Pre-Footer NL

Liste des logos de partenaires & Soutien

Icone newsletter

Bij hun evaluatie staan de bedrijven centraal

Sleutels voor een relevante evaluatie van de sociale impact

Om uw handtekening aan de Gemeenschappelijke verklaring van de partners VISES en de TIESS toe te voegen

Ik teken