VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

11 oktober 2016 : RondeTafelgesprek "De evaluatie van de maatschappelijke impact van de sociale ondernemingen

De belangrijkste uitdagingen van het Europees project voor de valorisatie van de maatschappelijke impact VISES

 

De rondtafelgesprek “De evaluatie van de maatschappelijke impact van de sociale ondernemingen” van 11 oktober was de perfecte gelegenheid om de uitdagingen in verband met het Europese project Valorisatie van de maatschappelijke impact van de sociale ondernemingen (VISES) en, breder, de maatschappelijke uitdagingen waar de sociale en solidaire economie (SSE) mee te kampen heeft, te delen met de 110 deelnemers uit Hauts-de-France, België en Île-de-France.

 

De ondernemingen in de SSE kunnen steunen op instrumenten als VISES om tools te ontwerpen voor de valorisatie van de maatschappelijke impact van hun activiteiten. Die valorisatie gebeurt door een evaluatie van hun strategie en een communicatie over hun praktijken en processen voor al hun stakeholders (klanten, werknemers, privé- of overheidsfinanciers),
meer bepaald door hen te laten evolueren om beter aan hun finaliteiten te kunnen voldoen en ze in de maatschappij te verankeren. De twee getuigenondernemingen van deze ronde tafel, Waak en 4Werk, hebben dat nog maar eens benadrukt. 

 

VISES moet ook beschouwd worden als een coconstructieproces dat openstaat voor anderen, en een dialoog mogelijk maakt met de stakeholders, de financiële partners en de instellingen die samenwerken met de ondernemingen in de SSE. De uitwisselingen ter gelegenheid van de namiddagmeeting van 11 oktober, de voorstelling van de werkzaamheden van de Caisse des dépôts, van de Comptoir de l’Innovation en van BNP Paribas rond de tool voor impactmeting ‘MESIS" hebben die wil tot coconstructie nog meer in de verf gezet.

 

VISES heeft echter nog essentiële kenmerken die gedeeld worden door zijn 21 partners en de instellingen die het project steunen, en waarvan we hopen dat ze nog breder gedeeld kunnen worden :

 

 • Het gaat om een grensoverschrijdend project : de uitdagingen waar onze maatschappijen mee te kampen hebben, overschrijden de administratieve grenzen van landen en regio’s. Als we verder kunnen kijken dan de nationale kaders kunnen we referentiesystemen eigen aan het sociaal ondernemerschap creëren, ons concentreren op de kern van de SSE, de praktijken, de processen, de waarden en de resultaten ervan. Het gaat niet om een geïsoleerde aanpak die geen verband houdt met wat zich voor het overige ontwikkelt, aangezien.

 

 • Het gaat om een project in de praktijk, bij de ondernemingen : (opnieuw) een eigen inbreng door de ondernemingen zelf van de uitdagingen van de valorisatie. Het gaat om een experiment met de ondernemingen om aan hun verwachtingen te voldoen.

 

 • Het gaat om een coöperatieve werkwijze van coconstructie tussen verschillende actoren van de SSE (federaties, ondernemingen, financiers …) uit verschillende sectoren en regio’s, die streven naar diverse finaliteiten.

 

 • Het erom gaat diverse werkwijzen en tools te testen ; het gaat erom tools te ontwikkelen voor de valorisatie en verduidelijking van de praktijken en processen van de SSE en voor de evaluatie van de resultaten van die praktijken en processen ; het is niet de bedoeling om een valorisatietool te ontwikkelen die bestemd is voor de controle en de meting van de kwantitatieve aspecten alleen.

 

Nos principes clés

 1. S’adapter au monde de l’entreprise
 2. S’appuyer sur les forces existantes
 3. Prendre en compte la diversité des entreprises et des territoires
 4. Ecouter les attentes des partenaires

Valoriser l’impact social ...

c’est susciter l’engouement pour agir et entreprendre différemment et :

 • favoriser l’adhésion et l’implication de tous
 • inspirer la création d’activités
 • renforcer le soutien de partenaires publics et privés
 • inviter à revisiter l’existant pour optimiser l’utilité sociale
 
ConcertES

ConcertES est la concertation des organisations représentatives de l’économie sociale. ConcertES rassemble ainsi 17 fédérations d’économie sociale actives en Wallonie et à Bruxelles.

www.concertes.be

1