VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

1ste ontmoeting met de testbedrijven van het project

Op 1 juni 2017 werd een eerste hoogtepunt georganiseerd in Rijsel. 95 partners, financiers en testbedrijven wamen daar samen om het project en zijn doel beter te begrijpen, om de uitdagingen van de maatschappelijke impact te bespreken en om de eerste ervaringen over het experiment te delen.

Daarvoor werden 5 workshops georganiseerd in de voormiddag die elk 2 keer werden gehouden, zodat de deelnemers 2 workshops konden volgen al naargelang hun interesse.

De 5 workshops hadden volgende thema’s :

- Uitdagingen rond het begrip maatschappelijke impact doorgronden en overgaan tot actie

- Evaluatie-indicatoren coconstrueren

- Argumenten ondersteunen met wetenschappelijke kennis

- Gunstige omstandigheden voor onderzoek-actie en coconstructie bepalen

- Bemiddelen tussen kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren

De verschillende actoren, die in meer of mindere mate deelnemen aan dit omvangrijke project, konden elkaar die voormiddag ontmoeten en van gedachten wisselen dankzij de organisatie van deze 5 workshops. Zo werd het debat ook verrijkt door de aanwezigheid van de testbedrijven en de financiers.

De namiddag bestond dan weer uit 2 delen : een gezellig moment om elkaar te leren kennen en een moment om feedback te delen over de eerste experimenten in de testbedrijven ; hoe hebben de bedrijven de observatie beleefd in het kader van onze “onderzoek-actie” ?

Tijdens die dag werd de nadruk gelegd op het experiment. Dit was een belangrijke stap in ons onderzoek-actie aangezien 2016 voornamelijk gericht was op het aanbrengen van bepaalde concepten, het analyseren van wat er al bestaat en het opbouwen van een methodologie.

Deze ontmoeting bood overigens de kans om een netwerk op te richten van bedrijven uit de SSE, die uit de verschillende regio’s komen en die verbonden zijn door gemeenschappelijke waarden en idealen. Zij stellen onder meer het grensoverschrijdende karakter van het project op prijs, waardoor actoren met een erg uiteenlopende achtergrond elkaar kunnen ontmoeten.

Nos principes clés

  1. S’adapter au monde de l’entreprise
  2. S’appuyer sur les forces existantes
  3. Prendre en compte la diversité des entreprises et des territoires
  4. Ecouter les attentes des partenaires

Valoriser l’impact social ...

c’est susciter l’engouement pour agir et entreprendre différemment et :

  • favoriser l’adhésion et l’implication de tous
  • inspirer la création d’activités
  • renforcer le soutien de partenaires publics et privés
  • inviter à revisiter l’existant pour optimiser l’utilité sociale
 
ConcertES

ConcertES est la concertation des organisations représentatives de l’économie sociale. ConcertES rassemble ainsi 17 fédérations d’économie sociale actives en Wallonie et à Bruxelles.

www.concertes.be

1