VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

De verspreidingsfase van het VISES-project is reeds begonnen

De projectpartners hebben reeds eerste stappen gezet voor de verspreiding van de resultaten van het project naar de verschillende stakeholders – partners in de SSE-wereld, regionale en Europese instellingen – met als doel de sterke kanten van de VISES-benadering aan te tonen.

- Afvaardiging van VISES op het Wereldforum van de Sociale Economie in Bilbao

- Ontmoeting met TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire – Québec)

- Ontmoeting met Christophe Itier, Hoge Commissaris voor de SSE in Frankrijk

- Voorstelling aan de Administratieve diensten van het Waalse Gewest (DGO6)

- Voorstelling aan het Departement Europa van France Active (Beweging van sociaal betrokken ondernemers)

- Ontmoeting met de leden van het Franse CEGES (Conseil des entreprises, employeurs et groupements de l’économie sociale)

- Voorstelling aan het Mouvement associatif (Franse koepel voor middenveldorganisaties)

- Gedachtewisseling over de evaluatie van de sociale impact met 15 verantwoordelijken van het sociale en gezondheidswezen in Frankrijk binnen het SIILAB (Laboratoire de l’innovation publique)

- Enz.

 

Dat is nog maar een begin. In 2019 wordt de focus gelegd op de uitrol van de VISES-methodiek. Daarvoor zijn nu al een aantal initiatieven voorzien : een groot aantal ontmoetingen, bewustwordingsacties en opleidingen, publicatie van een 3de Thematische Schrift over het VISES-proces, samen met een reeks getuigenissen vanuit het terrein, en de organisatie van onze 3de Meetings van de Maatschappelijke Impact (MMI 3).

ONS SLEUTELPRINCIPE

  1. Zich aanpassen aan de wereld van ondernemingen
  2. Steunen op de bestaande sterktes
  3. Rekening houdend met de lokale en ondernemingsdiversiteit
  4. Luisteren naar de verwachtingen van de partners

HET VALORISEREN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

zet anderen aan tot actie en tot het anders ondernemen.
Dit leidt op zijn beurt tot:

  • draagvlak en betrokkenheid van alle betrokkenen bevorderen
  • de ontwikkeling van activiteiten
  • meer steun van publiek en privaatpartners
  • het bestaande constant in vraag te stellen om de maatschappelijke nut te optimaliseren
 
ConcertES

ConcertES is het overlegorgaan voor de organisaties uit de sociale economie. ConcertES verenigt zo 17 federaties uit de sociale economie die actief zijn in Wallonië en Brussel.

www.concertes.be

1