VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

Gemeenschapelijke verklaring

Sleutels voor een relevante evaluatie van de sociale impact

Icone newsletter

Enterprises at the heart of their assessment

The keys to a relevant social impact assessment

To add your signature to the Joint Declaration between the VISES partners and TIESS

I sign