VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

MORE INFORMATION ABOUT THE TESTER ENTERPRISES

For more information on the location of the tester

enterprises, click on the map :

 

Here are the profiles of the tester enterprises working on solidarity :

Here are the profiles of the tester enterprises working on secondary school teaching qualifications :

Here are the profiles of the tester enterprises working on integration :

 

For more information on evaluative questions concerning the tester enterprises, click on the document below :

ONS SLEUTELPRINCIPE

  1. Zich aanpassen aan de wereld van ondernemingen
  2. Steunen op de bestaande sterktes
  3. Rekening houdend met de lokale en ondernemingsdiversiteit
  4. Luisteren naar de verwachtingen van de partners

HET VALORISEREN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

zet anderen aan tot actie en tot het anders ondernemen.
Dit leidt op zijn beurt tot:

  • draagvlak en betrokkenheid van alle betrokkenen bevorderen
  • de ontwikkeling van activiteiten
  • meer steun van publiek en privaatpartners
  • het bestaande constant in vraag te stellen om de maatschappelijke nut te optimaliseren
 
ConcertES

ConcertES is het overlegorgaan voor de organisaties uit de sociale economie. ConcertES verenigt zo 17 federaties uit de sociale economie die actief zijn in Wallonië en Brussel.

www.concertes.be

1