VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

VISES : Het project van de maand

SSE-organisaties helpen bij de evaluatie van hun maatschappelijke impact

Icone newsletter

Bij hun evaluatie staan de bedrijven centraal

Sleutels voor een relevante evaluatie van de sociale impact

Om uw handtekening aan de Gemeenschappelijke verklaring van de partners VISES en de TIESS toe te voegen

Ik teken