VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

Video over de maatschappelijke impact

We delen u graag mee onze filmpje over de valorisatie van “de maatschappelijke impact”.

Dit filmpje toont aan waarom en hoe er aandacht besteed moet worden aan de valorisatie van “de maatschappelijke impact van bedrijven uit de sociale en solidaire economie”.

De video is kort maar krachtig en biedt iedereen een eerste kennismaking met het begrip ‘maatschappelijke impact’ en de valorisatie ervan.

 

Goede bekijken!

ONS SLEUTELPRINCIPE

  1. Zich aanpassen aan de wereld van ondernemingen
  2. Steunen op de bestaande sterktes
  3. Rekening houdend met de lokale en ondernemingsdiversiteit
  4. Luisteren naar de verwachtingen van de partners

HET VALORISEREN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

zet anderen aan tot actie en tot het anders ondernemen.
Dit leidt op zijn beurt tot:

  • draagvlak en betrokkenheid van alle betrokkenen bevorderen
  • de ontwikkeling van activiteiten
  • meer steun van publiek en privaatpartners
  • het bestaande constant in vraag te stellen om de maatschappelijke nut te optimaliseren
 
ConcertES

ConcertES is het overlegorgaan voor de organisaties uit de sociale economie. ConcertES verenigt zo 17 federaties uit de sociale economie die actief zijn in Wallonië en Brussel.

www.concertes.be

1