VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

Wat is de sociale en solidaire economie ?

De sociale en solidaire economie (SSE) is een manier van ondernemen en van economische ontwikkeling, aangepast aan alle domeinen van menselijke activiteit waar privaatrechtelijke rechtspersonen zich bij aansluiten en die aan de volgende voorwaarden voldoen :

• Een beoogd doel anders dan enkel de winstverdeling

• Een democratisch bestuur

• Een beheer in overeenstemming met de volgende principes :

- De winst is voornamelijk bedoeld om de activiteit van de onderneming te behouden of te ontwikkelen

- De niet-deelbare, verplichte behouden reserves mogen niet uitgedeeld worden

 

Ze bestaat uit een geheel van ondernemingen in de vorm van coöperaties, mutualiteiten, unies, stichtingen en verenigingen, alsook commerciële ondernemingen die de principes van de SSE naleven.

 

Nos principes clés

  1. S’adapter au monde de l’entreprise
  2. S’appuyer sur les forces existantes
  3. Prendre en compte la diversité des entreprises et des territoires
  4. Ecouter les attentes des partenaires

Valoriser l’impact social ...

c’est susciter l’engouement pour agir et entreprendre différemment et :

  • favoriser l’adhésion et l’implication de tous
  • inspirer la création d’activités
  • renforcer le soutien de partenaires publics et privés
  • inviter à revisiter l’existant pour optimiser l’utilité sociale
 
ConcertES

ConcertES est la concertation des organisations représentatives de l’économie sociale. ConcertES rassemble ainsi 17 fédérations d’économie sociale actives en Wallonie et à Bruxelles.

www.concertes.be

1