VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

Bij hun evaluatie staan de bedrijven centraal


Sleutels voor een relevante evaluatie van de sociale impa


Voor bedrijven uit de Sociale en Solidaire Economie (SSE) kan ingaan op de evaluatievraag niet los worden gedacht van een “bevestiging van de eigenheid”.

Download de aangifte

Om uw handtekening aan de Gemeenschappelijke verklaring van de partners VISES en de TIESS toe te voegen

Onderteken de verklaring


Ik teken :

Lijst van ondertekenaars

58 Ondertekeningen
Datum Naam Organisatie Ik teken
15 januari 2020 GOSSET JEAN-CLAUDE Ville de Villeneuve d'Ascq À titre personnel
11 februari 2021 Similon Astrid UNESSA À titre personnel
6 januari 2020 Bram Roosens UCLL Als individu
4 februari 2020 Gilmont Béatrice Triodos Banque À titre personnel
19 december 2019 Gruet Emilien TIESS - Territoires innovants en économie sociale et solidaire Au nom de mon organisation
29 september 2020 Salathé-Beaulieu Gabriel TIESS À titre personnel
10 juli 2020 Catherine BOLLY SynHERA À titre personnel
12 februari 2021 Greimers Alexandre Step Entreprendre À titre personnel
3 maart 2020 Mortier Quentin SAW-B Au nom de mon organisation
24 februari Kerckhof Franck Ressources asbl Au nom de mon organisation
9 februari 2021 Dewandeler Etienne Réseau d'Entreprises Sociales (RES) Au nom de mon organisation
12 februari 2021 Dupont Stéphane Réseau d'entreprises sociales Au nom de mon organisation
16 februari 2021 Franck Galadriel Réseau d'Entreprises Sociales À titre personnel
22 februari Beya Francine RES-SOURCES À titre personnel
23 april 2020 Willoquaux Isabelle Prom'ESS Conseil et Formation Au nom de mon organisation
20 december 2019 Payon Emilie Point-virgule Au nom de mon organisation
15 januari 2020 BULTEZ Jean Pierre Petits frères des Pauvres France Région HDF À titre personnel
8 februari Jacquet Maud Perspectives ASBL À titre personnel
19 juni 2020 BARA BENOIT PAS DE CALAIS ACTIF À titre personnel
10 mei Fortin Mathieu MNT groupe Vyv À titre personnel

0 | 20 | 40

Icone newsletter

Bij hun evaluatie staan de bedrijven centraal

Sleutels voor een relevante evaluatie van de sociale impact

Om uw handtekening aan de Gemeenschappelijke verklaring van de partners VISES en de TIESS toe te voegen

Ik teken