VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

Bij hun evaluatie staan de bedrijven centraal


Sleutels voor een relevante evaluatie van de sociale impa


Voor bedrijven uit de Sociale en Solidaire Economie (SSE) kan ingaan op de evaluatievraag niet los worden gedacht van een “bevestiging van de eigenheid”.

Download de aangifte

Om uw handtekening aan de Gemeenschappelijke verklaring van de partners VISES en de TIESS toe te voegen

Onderteken de verklaring


Ik teken :

Lijst van ondertekenaars

52 Ondertekeningen
Datum Naam Organisatie Ik teken
11 juni 2020 DE SEQUEIROS Victor La chambre d'eau À titre personnel
19 juni 2020 Chaou Thomas Etudiant À titre personnel
19 juni 2020 BARA BENOIT PAS DE CALAIS ACTIF À titre personnel
10 juli 2020 Catherine BOLLY SynHERA À titre personnel
29 september 2020 Salathé-Beaulieu Gabriel TIESS À titre personnel
2 februari 2021 Disneur Lise Financité asbl À titre personnel
5 februari 2021 Tawk Aline Incidence À titre personnel
12 februari 2021 Kumps Virginie Incidence, La Fédération de la Créativité et des Arts en amateur À titre personnel
8 februari 2021 Leboutte Pauline Febecoop À titre personnel
11 februari 2021 Similon Astrid UNESSA À titre personnel
12 februari 2021 Greimers Alexandre Step Entreprendre À titre personnel
16 februari 2021 Franck Galadriel Réseau d'Entreprises Sociales À titre personnel

0 | 20 | 40

Icone newsletter

Bij hun evaluatie staan de bedrijven centraal

Sleutels voor een relevante evaluatie van de sociale impact

Om uw handtekening aan de Gemeenschappelijke verklaring van de partners VISES en de TIESS toe te voegen

Ik teken