VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

2de Thematische schrift van het project

Onze 2de thematische schrift heeft als thema: “De maatschappelijke impact van sociaal ondernemerschap evalueren: de nood aan een coconstructie”.

We delen u graag mee dat het 2de thematische schrift van het Vises-project verschenen is. Ons 1ste thematische schrift verscheen in februari 2017 en had als onderwerp : “Observatie van de sociale en solidaire economie, op naar nieuwe uitdagingen”. Dit nieuwe schrift heeft als thema : “De maatschappelijke impact van sociaal ondernemerschap evalueren : de nood aan een coconstructie”.

In 2016 hebben de partners van het Vises-project een omvangrijk onderzoek en analysewerk verricht over wat er reeds bestaat op het vlak van de evaluatie van de maatschappelijke impact, zowel op theoretisch als praktisch vlak. Met dit werk als basis, hebben de partners een eerste voorstel voor een evaluatie- en valorisatie-instrument voor de maatschappelijke impact gedaan. Dit instrument wordt op dit ogenblijk getest in 69 pilootbedrijven, via een proces van “onderzoek-actie”.

In dit thematische schrift vindt u een synthese van die research over wat er bestaat op het vlak van de maatschappelijke impact, alsook argumenten die door de Vises-partners aangehaald worden bij de vragen “waarom” en “hoe” de maatschappelijke impact valoriseren. U vindt aan het einde van dit schrift tot slot het pleidooi dat de valorisatie van de maatschappelijke impact van bedrijven uit de sociale en solidaire economie ondersteunt.

 

We wensen u veel leesplezier met ons 2dethematische schrift.

ONS SLEUTELPRINCIPE

  1. Zich aanpassen aan de wereld van ondernemingen
  2. Steunen op de bestaande sterktes
  3. Rekening houdend met de lokale en ondernemingsdiversiteit
  4. Luisteren naar de verwachtingen van de partners

HET VALORISEREN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

zet anderen aan tot actie en tot het anders ondernemen.
Dit leidt op zijn beurt tot:

  • draagvlak en betrokkenheid van alle betrokkenen bevorderen
  • de ontwikkeling van activiteiten
  • meer steun van publiek en privaatpartners
  • het bestaande constant in vraag te stellen om de maatschappelijke nut te optimaliseren
 
ConcertES

ConcertES is het overlegorgaan voor de organisaties uit de sociale economie. ConcertES verenigt zo 17 federaties uit de sociale economie die actief zijn in Wallonië en Brussel.

www.concertes.be

1