VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

PORTAAL RACINES

Wordt aan gewerkt…

Dit digitaal platform wil enerzijds de omvang en de reikwijdte van het project VISES aantonen, en anderzijds concrete voorbeelden geven van onze specifieke aanpak voor het evalueren van sociale impact. 

Het platform bestaat uit 2 delen :

- Gebieden

- Sociale impact

 

 

In het luik “GEBIEDEN” wordt de SSE gebiedswijs in kaart gebracht, in samenhang met relevante economische gegevens. De beschikbare informatie kan worden geraadpleegd door zoekopdrachten op verschillende
territoriale schalen. Al naargelang de gekozen territoriale schaal krijgt u informatie over het aantal bedrijven en instellingen en de tewerkstelling, op basis van diverse criteria zoals activiteitssector, rechtsvorm, enz.

Ook zijn vergelijkingen mogelijk tussen gebieden of deelgebieden en aanpalende gebieden.

 

Het luik “SOCIALE IMPACT” is opgesplitst in 4 delen. U kunt :

 

1) De identiteitsfiches inkijken van de bedrijven die tijdens de testfase de
VISES-aanpak mee hebben opgebouwd

2) Nagaan op welke manier de testbedrijven van VISES deel uitmaken van de SSE, via 8 gegevensvelden :

 • Sociale doelstelling, in samenhang met de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling
 • Samenstelling van de Algemene Vergadering / lidmaatschap-deelname
 • Democratisch beheer
 • Niet-kapitalistische toewijzing van extra opbrengsten
 • Mobilisering van niet-commerciële eigen middelen
 • Mobilisering van overheidsmiddelen
 • Rechtsvorm
 • Erkenning(en) en gunning(en)

 

3) Ontdekken hoe inschakelingsbedrijven, solidaire bedrijven en meer algemeen “anders functionerende” bedrijven hun bijdrage beoordelen aan het dynamisme van hun gebied op lokaal vlak en aan het welzijn van de bewoners ervan. De spelers gaan in op de sociale oogmerken van de SSE-sectoren, met andere woorden de prioritaire maatschappelijke opdrachten die deze bedrijven zich tot taak stellen.

 

4) De resultaten bekijken van het evaluatie-experiment zoals de testbedrijven dat beleefd hebben en meer inzicht te krijgen in de voordelen van de aanpak en de methode.

 

Het platform is beschikbaar vanaf november 2019.

Nos principes clés

 1. S’adapter au monde de l’entreprise
 2. S’appuyer sur les forces existantes
 3. Prendre en compte la diversité des entreprises et des territoires
 4. Ecouter les attentes des partenaires

Valoriser l’impact social ...

c’est susciter l’engouement pour agir et entreprendre différemment et :

 • favoriser l’adhésion et l’implication de tous
 • inspirer la création d’activités
 • renforcer le soutien de partenaires publics et privés
 • inviter à revisiter l’existant pour optimiser l’utilité sociale
 
ConcertES

ConcertES est la concertation des organisations représentatives de l’économie sociale. ConcertES rassemble ainsi 17 fédérations d’économie sociale actives en Wallonie et à Bruxelles.

www.concertes.be

1