VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

Historisch van het project

Het VISES project (Maatschappelijke Impact valoriseren in de sociale ondernemingen) is een logisch vervolg op het project DESIR (Développement de l’économie sociale interrégional), dat heeft geleid tot onuitgegeven vormen van synergie tussen twee knooppunten van netwerken in de sociale en solidaire economie: de CRESS in Nord-Pas de Calais en ConcertES in Wallonië. Onder meer hun beider observatoria werkten daarbij samen.

Het is de ambitie van VISES om deze samenwerking uit te breiden, door het partnerschapsdenken te ontwikkelen tussen de actoren op het terrein, de netwerken van ondernemingen en de actoren uit het onderzoeksveld, en wel op het vlak van een prioritaire uitdaging: de valorisatie van de sociale impact.

Dit project steunt zich op de statistische gegevens over de SSE. Die zijn beschikbaar dankzij de bronnencompilatie die in het kader van DESIR tot stand is gekomen. VISES stelt zijn gegevens beschikbaar voor bedrijven, aangevuld met andere informatiebronnen, en stemt ze bovendien af op hun strategisch beheer. Concreet wordt dit project een hulpmiddel voor elk bedrijf om zijn maatschappelijke impact te valoriseren en om een begeleidingssysteem aan te bieden. Het resultaat van dat werk zal de kennis over SSE verbeteren door meer informatie verschaffen over de realiteit in de SSE bedrijven.

In lijn met het DESIR-project breidt het VISES-project zijn geografische dekking uit naar Picardië en Vlaanderen via een partnerschap dat deze zones omvat. De maatschappelijke impact van de SSE speelt een dergelijk centrale rol dat het meer dan aannemelijk is dat dit project met andere Europese projecten rond deze thematiek zal aanknopen.

 
ConcertES

ConcertES est la concertation des organisations représentatives de l’économie sociale. ConcertES rassemble ainsi 17 fédérations d’économie sociale actives en Wallonie et à Bruxelles.

www.concertes.be

1