VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

Pleidooi voor een collectieve evaluatie van de maatschappelijke impact van het sociaal ondernemerschap

 

Evalueren is niet nieuw. Het onderwerp van de evaluaties is echter veranderd doorheen de jaren. De stakeholders zijn niet meer zozeer geïnteresseerd in informatie, een rechtvaardiging van de gebruikte middelen of de efficiëntie van de ondernomen stappen. Vandaag de dag moet met impactindicatoren aangetoond worden hoe op bepaalde maatschappelijk noden gereageerd kan worden.

 

Bovendien zijn het ook andere spelers die de evaluaties uitdragen. De publieke financiers verwachten steeds meer dat de impact aangetoond wordt om hun contractuele beslissingen te kunnen rechtvaardigen. Private financiers, filantropen, gedragen zich zoals financiers en eisen nu, naast de traditionele risico- en prestatieparameters, ook een aanwijzing over de maatschappelijke impact. Tot slot wordt het model zelf van de sociale economiebedrijven onder druk gezet door de komst van sociale ondernemers die er geen graten in zien om bepaalde bestuursmodellen (beslissing, bestemming van de winst) te hanteren en die zelf verkondigen dat de impact voorop staat (lees : er mag niet te veel tijd verloren gaan met “onnodige” organisatorische moeilijkheden).

 

De kwestie “maatschappelijk impact” is één van de voornaamste bezorgdheden van bedrijven uit de SSE. Toen we aan het VISES-project werkten, leek het ons dus belangrijk om op papier neer te schrijven WAAROM de maatschappelijke impact geëvalueerd moet worden en HOE dit dient te gebeuren.

 

Veel plezier bij het lezen van ons pleidooi.

Nos principes clés

  1. S’adapter au monde de l’entreprise
  2. S’appuyer sur les forces existantes
  3. Prendre en compte la diversité des entreprises et des territoires
  4. Ecouter les attentes des partenaires

Valoriser l’impact social ...

c’est susciter l’engouement pour agir et entreprendre différemment et :

  • favoriser l’adhésion et l’implication de tous
  • inspirer la création d’activités
  • renforcer le soutien de partenaires publics et privés
  • inviter à revisiter l’existant pour optimiser l’utilité sociale
 
ConcertES

ConcertES est la concertation des organisations représentatives de l’économie sociale. ConcertES rassemble ainsi 17 fédérations d’économie sociale actives en Wallonie et à Bruxelles.

www.concertes.be

1